Trening Funkcjonalny

Trening funkcjonalny jest nowoczesną metodą treningową, która polega na poprawie parametrów cech motorycznych – siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja. Ćwiczenia bazują na ruchach złożonych.

        Celem jest rozwój równowagi, stabilnej pozycji i siły generowanej z dolnych części ciała lub mocnego tułowia. Cechą charakterystyczną treningu funkcjonalnego jest kontrola posturalna, ponieważ określa ona ułożenie ciała w przestrzeni, zapewniające odpowiednią stabilność i orientację.