PL

maszyny do ćwiczeń

EN

maszyny do siłowni

DE

wyposażenie klubu fitness

Tu jesteś: FIRMA

master sport sprzęt do siłowni

Historia

Od ponad 20 lat mamy zaszczyt szerzyć kulturę zdrowego stylu życia i kondycji na całym świecie. Dowiedz się kim jesteśmy i co THE FITNESS COMPANY ™ oznacza
Some title

1994 - Początek firmy

Powstaje MasterSport

- 1995

Powstaje pierwsza linia dla użytkowników domowych

Some title
Some title

1996 -

rozszerzenie możliwości produkcyjnych

- 1997

projektowanie lini sprzętu dla odbiorców komercyjnych

Some title
Some title

1998 -

wprowadzenie lini PROFESJONAL LINE

- 1999

rozbudowa firmy i poszerzenie zasobów technologicznych

Some title
Some title

2000 -

prace nad linią PRONATURA LINE

- 2001

wprowadzenie linii PRONATURA LINE

Some title
Some title

2002-2005 -

poszerzanie oferty, modernizacja i dostosowywanie produktów do wymogów norm PN-EN

- 2006

prace nad pierwszą Polską bieżnią klubową, osiągamy poziom 90% realizacji produkcji we własnym zakresie. Modernizacja linii domowej oraz rozszerzenie jej zakresu o użytkowników lite commercial i wprowadzenie do sprzedaży pod nazwą Hotel&Home Equipment

Some title
Some title

2007 -

wprowadzenie bieżni do sprzedaży, zakup slecjalistycznego oprogramowania do projektowania

- 2008

początek współpracy z Instytutem Biomechaniki AWF Warszawa, poszerzenie oferty o sprzęt Cardio

Some title
Some title

2009 -

prace nad liniami BioMotion i NaturalStrength początek współpracy z GOSport

- 2010

wprowadzenie drugiej generacji bieżni, dalsza rozbudowa zaplecza firmowego

Some title
Some title

2011 -

udany debiut Lini Bio Motion oraz NaturalStrength na targach FitExpo w Poznaniu

- 2011

początek współpracy z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego Warszawa

Some title
Some title

2012 -

prezentacja nowych lini NaturalStrength oraz BioMotion na międzynarodowych targach FIBO w Essen

Gdzie nas szukać?


Wyświetl większą mapę 

Jak projektujemy

Szanowni Państwo,

wychodząc na przeciw oczekiwaniom oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w zaprojektowaniu siłowni i jej wyposażeniu. Grupa specjalistów posiadających ogromną wiedzę i doświadczenie pomoże odpowiednio dobrać i rozmieścić sprzęt w Twoim klubie. Gotowy projekt zostaje przedstawiony w atrakcyjnej formie 3D. Po więcej informacji napisz lub zadzwoń do nas.

Przykładowy projekt w pdf'ie można pobrać  -  tutaj

 

Projekty

 

Polityka prywatności

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest JĘCEK ANDRZEJ "MASTER-SPORT" ., ul. Cmentarna 21 , 26–110 Skarżysko-Kamienna, NIP: 6631000395, e-mail: info@mastersport.com.pl , telefon:  41 252 37 60 

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące „Oświadczenia o Prywatności”, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników Witryny prosimy zadawać za pomocą maila info@mastersport.com.pl 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,

 2. prawo do sprostowania danych osobowych,

 3. prawo do usunięcia danych osobowych,

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

 6. prawo do przenoszenia danych,

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16–21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres info@mastersport.com.pl  Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Home.pl  z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4 ,70-653 Szczecin , NIP:  852-21-03-252  REGON: 811158242  – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z naszej strony internetowej. Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez użytkowników. W takim przypadku (w Witrynie umieszczone są wszelkie systemy i aplikacje używane do przetwarzania danych osobowych dla różnych celów, np. formularz kontaktowy), zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez odpowiedniego administratora danych, który poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.

Nasza strona internetowa nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu specjalnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych).

Bezpieczeństwo informacji

Wprowadziliśmy określone standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony informacji dostarczonych przez osoby odwiedzające Witrynę przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.

Ochrona prywatności dzieci

Wiemy, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w Internecie. Witryna nie została zaprojektowana z myślą o dzieciach poniżej szesnastego roku życia i nie jest dla nich przeznaczona. Nasza polityka nie przewiduje celowego gromadzenia danych, dotyczących dzieci poniżej szesnastego roku życia.

Cele i czynności przetwarzania

 • Kontakt e-mailowy lub przez formularz kontaktowy.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto w formularzu kontaktowym lub w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, nip czy siedzibę firmy.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 • Kontakt mailowy lub telefoniczny.

Jeżeli chcesz poprosić nas o kontakt z Tobą, możesz przekazać nam swój adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego za pośrednictwem formularza zapisu adresu e-mail lub telefonu.

Dane przekazane nam podczas prośby o kontakt z Tobą wykorzystywane są w celu przesyłania Ci informacji o naszych usługach drogą mailową lub telefoniczną, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas prośby o kontakt z Tobą.

Dane przetwarzane są w ramach korespondencji mailowej i przetrzymywane na serwerze pocztowych.

Dane będą przetwarzane przez okres działalności naszej firmy, chyba że wcześniej zażądasz ich usunięcia, co spowoduje usunięcie Twoich danych z naszej bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w naszej bazie, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania informacji o naszych usługach. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

O nas

Master-Sport to widący polski producent urządzeń do treningu siłowego. Nasze produkty powstają w oparciu o współpracę z doświadczonymi zawodnikami i trenerami fitness oraz przy współpracy z Zakładem Biomechaniki AWF Warszawa i Instytutem Wzornictwa Przesmysłowego w Warszawie. Wyróżniającym efektem tej współpracy oprócz doskonałej biomechaniki urządzeń, jest między innymi powstanie systemu BSS (Biomechanical Supprt System). Polega on na opracowaniu specjalnych krzywek podnoszących efektywność ćwiczeń na maszynach i zabezpieczających ćwiczącego przed urazami.

 Współpraca z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego zaowocowała powstaniem unikalnej w skali światowej linii urządzeń siłowych dla kobiet pod nazwą SHAPED. Zaprojektowane w niej wszystkie elementy typu siedziska, oparcia, chwyty jak i regulacja obciążenia  powstały w wyniku badań przeprowadzonych zarówno w Instytucie Wzornictwa Przesmysłowego  w Warszawie, jak i  w Zakładzie Biomechaniki Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Wszystkie te elementy maszyn charakteryzuje specyfika kobiecych potrzeb i komfortu ćwiczeń.

Nasze wyroby przeznaczone są do wyposażenia klubów fitness, klubów sportowych oraz siłowni hotelowych i domowych. Posiadamy w swojej ofercie 5 linii urządzeń siłowych: BioMotion, Natural Strength, Professional, Shaped oraz Hotel&Home. Zostały one docenione przez Polskie Wojsko, co zaowocowało zamówieniem na wyposażenie sal fitness dla naszych żołnierzy stacjonujących w Afganistanie, wielokrotnie byliśmy z tego powodu reklamowani w serialu „Misja Afganistan”. Jesteśmy obecni również na rynkach europejskich, nasze urządzenia można spotkać we wszystkich krajach Europy. Jedna z naszych ostatnich realizacji to wyposażenia siłowni w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Posiadamy sieć dystrybutorów w Europie i Bliskim Wschodzie. Nabywcami naszych produktów są właściciele klubów fitness oraz inwestorzy z branży sportowej. Każdy region naszego eksportu Francja, Niemcy, Słowacja, Skandynawia czy kraje Bliskiego Wschodu charakteryzuje się specyficznym klientem. Zbierając informacje od naszych dystrybutorów regionalnych dostosowujemy naszą ofertę do specyfiki danego regionu ( kraju ). Dotyczy to zarówno zróżnicowania cen jak i zmian w naszych produktach.

Już wkrótce nasze urządzenia zostaną wyposażone w system zarządzania treningiem pod nazwą  „E-trainer”. System ten podniesie poziom i jakość treningu dzięki opiece trenera personalnego i pozwoli na kontrolę efektów i przebiegu treningu. 

Dla hoteli i deweloperów

W dzisiejszych czasach bardzo ważnym aspektem jest dobrze wyposażona i funkcjonalna siłownia dla hoteli jak i wielorodzinnych budynków mieszkalnych (osiedli). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów posiadamy w ofercie sprzęt doskonale pasujący do aranżacji takich siłowni. Planując inwestycje warto skonsultować się z profesjonalnym doradcą firmy Master-Sport, który dodatkowo wykona projekt rozmieszczenia maszyn w pomieszczeniu przeznaczonym na siłownie, tak aby dopasować strefę siłowni do profilu gości i mieszkańców.

Poniżej przedstawiamy przykładowe projekty siłowni.


 

E-trainer

"E-trainer" to oferowany wraz z najnowszą linią sprzętu maszyn siłowych BioMotion 2.0 i Natural Strength 2.0 system informatyczny obejmujący swoim zasięgiem wszystkich członków klubu fitness. Miał on swoja premierę na targach FIBO  w Kolonii, gdzie spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Dzięki temu systemowi możliwe jest układanie treningu przez trenera personalnego, który jest dostosowany do potrzeb i celów klubowicza. Trening ten może obejmować wszystkie strefy klubu począwszy od maszyn izotonicznych gdzie system jest najbardziej zaawansowany z racji pokazywania na wyświetlaczu LCD zarówno wielkości założonego obciążenia, tempa i zakresu ćwiczeń, przerw między seriami, a w pozostałych strefach klubu na przykład aerobowej lub maszyn na wolne ciężary pozwala on na opisowe i intuicyjne kierowanie treningiem.


Każdy klubowicz będący w systemie "E-trainer" ma na bieżąco dostęp do swojego profilu na stronie www, gdzie może zobaczyć zarówno swój trening jak i śledzić swoje postępy oraz otrzymywać informacje od trenera dotyczące na przykład diety. Kluby fitness posiadające system "E-trainer" oferują klubowiczom za dodatkowa niewielką opłatą od pierwszego dnia profesjonalną opiekę trenera personalnego, co przedkłada się na przywiązanie klubowicza do klubu i pewność jego członkostwa przez dłuższy okres czasu. Również bardziej zaawansowani klubowicze mogą korzystać z tego systemu wyznaczając sobie coraz bardziej ambitne cele. Dla właściciela klubu staje się on dodatkowym źródłem dochodu, zapewnia podniesienie poziomu obsługi klubowiczów na nieosiągalny w innych klubach poziom opieki trenera personalnego. 

  

Dla szkół

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty sprzętu przeznaczonego do wyposażenia siłowni szkolnych, dzięki któremu jest możliwość realizacji zadań z zakresu wychowania fizycznego. Gwarantujemy, że nasz sprzęt jest doskonałej jakości i co najważniejsze posiada Certyfikat Jakości-Certyfikat Bezpieczeństwa wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji.

Najbardziej popularnym i chętnie kupowanym przez szkoły jest atlas JP-1 Millenium w wersji 8 i 12 stanowiskowej, który daje możliwość ćwiczeń dla 8 lub 12 osób jednocześnie, co jest dodatkowym atutem dla nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Dla mniejszych siłowni szkolnych, dysponujących ograniczoną powierzchnią, polecamy atlas Mega Fitness z przeznaczeniem dla 4 osób ćwiczących jednocześnie lub atlasy JM-1, JM-2 i JM-3 dla 2-3 osób.

Linia sprzętu Professional Line również jest doskonałym wyposażeniem szkolnych dużych siłowni. Seria pojedynczych maszyn na poszczególne partie mięśni znakomicie się sprawdza podczas realizacji programu wychowania fizycznego.

Nasza oferta wzbogacona jest również w sprzęt cardio, czyli bieżnie, rowerki i trenażery eliptyczne, które są dopełnieniem kompletnego treningu.

Mamy możliwość przygotowania projektu rozmieszczenia urządzeń w pomieszczeniu przeznaczonym na siłownie, tak aby dopasować strefę siłowni do profilu użytkowników.

Poniżej przedstawiamy przykładowe projekty siłowni szkolnych.

 

Zapytanie ofertowe

 • niepoprawny adres email
 • Tylko cyfry!
 • * - pola oznaczone gwiazdką należy wypełnić.

wróć

Zapytaj nas Drukuj stronę
Nowe urządzenia cardio

Nowe urządzenia cardio

26 06.2014

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować o poszerzeniu naszej oferty na urządzenia cardio. W skład nowej oferty wchodzą produkty firmy Intenza. Są bieżnie oraz rowerki.
Zapraszamy do zapoznania się ofertą w dziale: PRODUKTY - CARDIO LINE. 

INTENZA INTENZA INTENZA