PL

maszyny do ćwiczeń

EN

maszyny do siłowni

DE

wyposażenie klubu fitness

Tu jesteś: FIRMA

master sport sprzęt do siłowni

Historia

Od ponad 20 lat mamy zaszczyt szerzyć kulturę zdrowego stylu życia i kondycji na całym świecie. Dowiedz się kim jesteśmy i co THE FITNESS COMPANY ™ oznacza
Some title

1994 - Początek firmy

Powstaje MasterSport

- 1995

Powstaje pierwsza linia dla użytkowników domowych

Some title
Some title

1996 -

rozszerzenie możliwości produkcyjnych

- 1997

projektowanie lini sprzętu dla odbiorców komercyjnych

Some title
Some title

1998 -

wprowadzenie lini PROFESJONAL LINE

- 1999

rozbudowa firmy i poszerzenie zasobów technologicznych

Some title
Some title

2000 -

prace nad linią PRONATURA LINE

- 2001

wprowadzenie linii PRONATURA LINE

Some title
Some title

2002-2005 -

poszerzanie oferty, modernizacja i dostosowywanie produktów do wymogów norm PN-EN

- 2006

prace nad pierwszą Polską bieżnią klubową, osiągamy poziom 90% realizacji produkcji we własnym zakresie. Modernizacja linii domowej oraz rozszerzenie jej zakresu o użytkowników lite commercial i wprowadzenie do sprzedaży pod nazwą Hotel&Home Equipment

Some title
Some title

2007 -

wprowadzenie bieżni do sprzedaży, zakup slecjalistycznego oprogramowania do projektowania

- 2008

początek współpracy z Instytutem Biomechaniki AWF Warszawa, poszerzenie oferty o sprzęt Cardio

Some title
Some title

2009 -

prace nad liniami BioMotion i NaturalStrength początek współpracy z GOSport

- 2010

wprowadzenie drugiej generacji bieżni, dalsza rozbudowa zaplecza firmowego

Some title
Some title

2011 -

udany debiut Lini Bio Motion oraz NaturalStrength na targach FitExpo w Poznaniu

- 2011

początek współpracy z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego Warszawa

Some title
Some title

2012 -

prezentacja nowych lini NaturalStrength oraz BioMotion na międzynarodowych targach FIBO w Essen

Gdzie nas szukać?


Wyświetl większą mapę 

Jak projektujemy

Szanowni Państwo,

wychodząc na przeciw oczekiwaniom oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w zaprojektowaniu siłowni i jej wyposażeniu. Grupa specjalistów posiadających ogromną wiedzę i doświadczenie pomoże odpowiednio dobrać i rozmieścić sprzęt w Twoim klubie. Gotowy projekt zostaje przedstawiony w atrakcyjnej formie 3D. Po więcej informacji napisz lub zadzwoń do nas.

Przykładowy projekt w pdf'ie można pobrać  -  tutaj

 

Projekty

 

Polityka prywatności

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest JĘCEK ANDRZEJ "MASTER-SPORT" ., ul. Cmentarna 21 , 26–110 Skarżysko-Kamienna, NIP: 6631000395, e-mail: info@mastersport.com.pl , telefon:  41 252 37 60 

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące „Oświadczenia o Prywatności”, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników Witryny prosimy zadawać za pomocą maila info@mastersport.com.pl 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,

 2. prawo do sprostowania danych osobowych,

 3. prawo do usunięcia danych osobowych,

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

 6. prawo do przenoszenia danych,

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16–21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres info@mastersport.com.pl  Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Home.pl  z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4 ,70-653 Szczecin , NIP:  852-21-03-252  REGON: 811158242  – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z naszej strony internetowej. Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez użytkowników. W takim przypadku (w Witrynie umieszczone są wszelkie systemy i aplikacje używane do przetwarzania danych osobowych dla różnych celów, np. formularz kontaktowy), zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez odpowiedniego administratora danych, który poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.

Nasza strona internetowa nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu specjalnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych).

Bezpieczeństwo informacji

Wprowadziliśmy określone standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony informacji dostarczonych przez osoby odwiedzające Witrynę przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.

Ochrona prywatności dzieci

Wiemy, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w Internecie. Witryna nie została zaprojektowana z myślą o dzieciach poniżej szesnastego roku życia i nie jest dla nich przeznaczona. Nasza polityka nie przewiduje celowego gromadzenia danych, dotyczących dzieci poniżej szesnastego roku życia.

Cele i czynności przetwarzania

 • Kontakt e-mailowy lub przez formularz kontaktowy.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto w formularzu kontaktowym lub w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, nip czy siedzibę firmy.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 • Kontakt mailowy lub telefoniczny.

Jeżeli chcesz poprosić nas o kontakt z Tobą, możesz przekazać nam swój adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego za pośrednictwem formularza zapisu adresu e-mail lub telefonu.

Dane przekazane nam podczas prośby o kontakt z Tobą wykorzystywane są w celu przesyłania Ci informacji o naszych usługach drogą mailową lub telefoniczną, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas prośby o kontakt z Tobą.

Dane przetwarzane są w ramach korespondencji mailowej i przetrzymywane na serwerze pocztowych.

Dane będą przetwarzane przez okres działalności naszej firmy, chyba że wcześniej zażądasz ich usunięcia, co spowoduje usunięcie Twoich danych z naszej bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w naszej bazie, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania informacji o naszych usługach. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

O nas

Master-Sport to widący polski producent urządzeń do treningu siłowego. Nasze produkty powstają w oparciu o współpracę z doświadczonymi zawodnikami i trenerami fitness oraz przy współpracy z Zakładem Biomechaniki AWF Warszawa i Instytutem Wzornictwa Przesmysłowego w Warszawie. Wyróżniającym efektem tej współpracy oprócz doskonałej biomechaniki urządzeń, jest między innymi powstanie systemu BSS (Biomechanical Supprt System). Polega on na opracowaniu specjalnych krzywek podnoszących efektywność ćwiczeń na maszynach i zabezpieczających ćwiczącego przed urazami.

 Współpraca z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego zaowocowała powstaniem unikalnej w skali światowej linii urządzeń siłowych dla kobiet pod nazwą SHAPED. Zaprojektowane w niej wszystkie elementy typu siedziska, oparcia, chwyty jak i regulacja obciążenia  powstały w wyniku badań przeprowadzonych zarówno w Instytucie Wzornictwa Przesmysłowego  w Warszawie, jak i  w Zakładzie Biomechaniki Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Wszystkie te elementy maszyn charakteryzuje specyfika kobiecych potrzeb i komfortu ćwiczeń.

Nasze wyroby przeznaczone są do wyposażenia klubów fitness, klubów sportowych oraz siłowni hotelowych i domowych. Posiadamy w swojej ofercie 5 linii urządzeń siłowych: BioMotion, Natural Strength, Professional, Shaped oraz Hotel&Home. Zostały one docenione przez Polskie Wojsko, co zaowocowało zamówieniem na wyposażenie sal fitness dla naszych żołnierzy stacjonujących w Afganistanie, wielokrotnie byliśmy z tego powodu reklamowani w serialu „Misja Afganistan”. Jesteśmy obecni również na rynkach europejskich, nasze urządzenia można spotkać we wszystkich krajach Europy. Jedna z naszych ostatnich realizacji to wyposażenia siłowni w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Posiadamy sieć dystrybutorów w Europie i Bliskim Wschodzie. Nabywcami naszych produktów są właściciele klubów fitness oraz inwestorzy z branży sportowej. Każdy region naszego eksportu Francja, Niemcy, Słowacja, Skandynawia czy kraje Bliskiego Wschodu charakteryzuje się specyficznym klientem. Zbierając informacje od naszych dystrybutorów regionalnych dostosowujemy naszą ofertę do specyfiki danego regionu ( kraju ). Dotyczy to zarówno zróżnicowania cen jak i zmian w naszych produktach.

Już wkrótce nasze urządzenia zostaną wyposażone w system zarządzania treningiem pod nazwą  „E-trainer”. System ten podniesie poziom i jakość treningu dzięki opiece trenera personalnego i pozwoli na kontrolę efektów i przebiegu treningu. 

Dla hoteli i deweloperów

W dzisiejszych czasach bardzo ważnym aspektem jest dobrze wyposażona i funkcjonalna siłownia dla hoteli jak i wielorodzinnych budynków mieszkalnych (osiedli). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów posiadamy w ofercie sprzęt doskonale pasujący do aranżacji takich siłowni. Planując inwestycje warto skonsultować się z profesjonalnym doradcą firmy Master-Sport, który dodatkowo wykona projekt rozmieszczenia maszyn w pomieszczeniu przeznaczonym na siłownie, tak aby dopasować strefę siłowni do profilu gości i mieszkańców.

Poniżej przedstawiamy przykładowe projekty siłowni.


 

E-trainer

"E-trainer" to oferowany wraz z najnowszą linią sprzętu maszyn siłowych BioMotion 2.0 i Natural Strength 2.0 system informatyczny obejmujący swoim zasięgiem wszystkich członków klubu fitness. Miał on swoja premierę na targach FIBO  w Kolonii, gdzie spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Dzięki temu systemowi możliwe jest układanie treningu przez trenera personalnego, który jest dostosowany do potrzeb i celów klubowicza. Trening ten może obejmować wszystkie strefy klubu począwszy od maszyn izotonicznych gdzie system jest najbardziej zaawansowany z racji pokazywania na wyświetlaczu LCD zarówno wielkości założonego obciążenia, tempa i zakresu ćwiczeń, przerw między seriami, a w pozostałych strefach klubu na przykład aerobowej lub maszyn na wolne ciężary pozwala on na opisowe i intuicyjne kierowanie treningiem.


Każdy klubowicz będący w systemie "E-trainer" ma na bieżąco dostęp do swojego profilu na stronie www, gdzie może zobaczyć zarówno swój trening jak i śledzić swoje postępy oraz otrzymywać informacje od trenera dotyczące na przykład diety. Kluby fitness posiadające system "E-trainer" oferują klubowiczom za dodatkowa niewielką opłatą od pierwszego dnia profesjonalną opiekę trenera personalnego, co przedkłada się na przywiązanie klubowicza do klubu i pewność jego członkostwa przez dłuższy okres czasu. Również bardziej zaawansowani klubowicze mogą korzystać z tego systemu wyznaczając sobie coraz bardziej ambitne cele. Dla właściciela klubu staje się on dodatkowym źródłem dochodu, zapewnia podniesienie poziomu obsługi klubowiczów na nieosiągalny w innych klubach poziom opieki trenera personalnego. 

  

Dla szkół

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty sprzętu przeznaczonego do wyposażenia siłowni szkolnych, dzięki któremu jest możliwość realizacji zadań z zakresu wychowania fizycznego. Gwarantujemy, że nasz sprzęt jest doskonałej jakości i co najważniejsze posiada Certyfikat Jakości-Certyfikat Bezpieczeństwa wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji.

Najbardziej popularnym i chętnie kupowanym przez szkoły jest atlas JP-1 Millenium w wersji 8 i 12 stanowiskowej, który daje możliwość ćwiczeń dla 8 lub 12 osób jednocześnie, co jest dodatkowym atutem dla nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Dla mniejszych siłowni szkolnych, dysponujących ograniczoną powierzchnią, polecamy atlas Mega Fitness z przeznaczeniem dla 4 osób ćwiczących jednocześnie lub atlasy JM-1, JM-2 i JM-3 dla 2-3 osób.

Linia sprzętu Professional Line również jest doskonałym wyposażeniem szkolnych dużych siłowni. Seria pojedynczych maszyn na poszczególne partie mięśni znakomicie się sprawdza podczas realizacji programu wychowania fizycznego.

Nasza oferta wzbogacona jest również w sprzęt cardio, czyli bieżnie, rowerki i trenażery eliptyczne, które są dopełnieniem kompletnego treningu.

Mamy możliwość przygotowania projektu rozmieszczenia urządzeń w pomieszczeniu przeznaczonym na siłownie, tak aby dopasować strefę siłowni do profilu użytkowników.

Poniżej przedstawiamy przykładowe projekty siłowni szkolnych.

 

FILTR / + rozwiń

wróć

Zapytaj nas Drukuj stronę
Strona:
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  19 10.2015
  19 10.2015
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  16 10.2015
  16 10.2015
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  16 10.2015
  16 10.2015
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  15 10.2015
  15 10.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe
  Zapytanie ofertowe
  14 10.2015
  14 10.2015
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  13 10.2015
  13 10.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe
  Zapytanie ofertowe
  13 10.2015
  13 10.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe
  Zapytanie ofertowe
  13 10.2015
  13 10.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe
  Zapytanie ofertowe
  12 10.2015
  12 10.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe
  Zapytanie ofertowe
  09 10.2015
  09 10.2015
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  07 10.2015
  07 10.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe
  Zapytanie ofertowe
  07 10.2015
  07 10.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe
  Zapytanie ofertowe
  01 10.2015
  01 10.2015
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  28 09.2015
  28 09.2015
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  24 09.2015
  24 09.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe
  Zapytanie ofertowe
  22 09.2015
  22 09.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe
  Zapytanie ofertowe
  18 09.2015
  18 09.2015
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  17 09.2015
  17 09.2015
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  17 09.2015
  17 09.2015
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  16 09.2015
  16 09.2015
  więcej
 • Unieważnienie postępowania
  Unieważnienie postępowania
  11 09.2015
  11 09.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  11 09.2015
  11 09.2015
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  11 09.2015
  11 09.2015
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  10 09.2015
  10 09.2015
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  10 09.2015
  10 09.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  10 09.2015
  10 09.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe
  Zapytanie ofertowe
  10 09.2015
  10 09.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe - UNIEWAŻNIONE
  Zapytanie ofertowe - UNIEWAŻNIONE
  09 09.2015
  09 09.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  03 09.2015
  03 09.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe
  Zapytanie ofertowe
  03 09.2015
  03 09.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  03 09.2015
  03 09.2015
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  20 08.2015
  20 08.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  10 08.2015
  10 08.2015
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  28 07.2015
  28 07.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  22 07.2015
  22 07.2015
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  13 07.2015
  13 07.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe
  Zapytanie ofertowe
  01 07.2015
  01 07.2015
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  16 03.2015
  16 03.2015
  więcej
 • Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  11 03.2015
  11 03.2015
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  19 12.2014
  19 12.2014
  więcej
 • Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  08 12.2014
  08 12.2014
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  23 06.2014
  23 06.2014
  więcej
 • Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  11 06.2014
  11 06.2014
  więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego
  17 03.2014
  17 03.2014
  więcej
 • Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE
  06 03.2014
  06 03.2014
  więcej
 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

19 10.2015

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na usługę wykonania obróbki skrawaniem płaskownika z powierzonego materiału, według specyfikacji, wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego."

Wiejec informacji tutaj 

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

16 10.2015

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na usługę frezowania na ploterze krzywek w płycie PE-HD, z powierzonego materiału, według specyfikacji w programie COREL wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego."

Wiejec informacji tutaj 

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

16 10.2015

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na usługę wykonania renderów 13 maszyn siłowych dla kobiet."

Wiejec informacji tutaj 

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

15 10.2015

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na certyfikację urządzeń siłowych - linia sprzętu dla kobiet Shaped."

Wiejec informacji tutaj. 

 

 
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

14 10.2015

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania obróbki skrawaniem płaskownika z powierzonego materiału, według specyfikacji, wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego.


Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj  
 

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

13 10.2015

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na usługę frezowania na ploterze elementów tapicerki w sklejce, z powierzonego materiału, według specyfikacji w programie COREL wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego."

Wiejec informacji tutaj 

 

 
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

13 10.2015

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania obróbki skrawaniem z własnego materiału, według specyfikacji, wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj   

 

 
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

13 10.2015

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania renderów 13 maszyn siłowych dla kobiet.

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj 

 

 
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

12 10.2015

Zapytanie ofertowe na usługę frezowania na ploterze krzywek w płycie PE-HD, z powierzonego materiału, według specyfikacji w programie COREL wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj  
 

 

 
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

09 10.2015

Zapytanie ofertowe na certyfikację urządzeń siłowych - linia sprzętu dla kobiet Shaped.

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj 

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

07 10.2015

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na dostawę tworzywa w postaci granulatu, elastomer termoplastyczny wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego."

Wiejec informacji tutaj 

 

 
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

07 10.2015

Zapytanie ofertowe na usługę frezowania na ploterze elementów tapicerki w sklejce, z powierzonego materiału, według specyfikacji w programie COREL wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj   

 

 
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

01 10.2015

Zapytanie ofertowe na dostawę tworzywa w postaci granulatu, elastomer termoplastyczny wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj 
 
 

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

28 09.2015

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na wykonanie detali przy pomocy obróbki laserowej i giętarki CNC wraz z kosztami materiałowymi i kosztami dostawy do Zamawiającego."

Wiejec informacji tutaj

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

24 09.2015

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na dostawę elastycznej pianki tapicerskiej, samoprzylepnej do siedziby firmy Master-Sport"

Wiejec informacji tutaj 

 

 
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

22 09.2015

Zapytanie ofertowe na wykonanie detali przy pomocy obróbki laserowej i giętarki CNC wraz z kosztami materiatowymi i kosztami dostawy do Zamawiającego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj  
 

 

 
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

18 09.2015

Zapytanie ofertowe na dostawę elastycznej pianki tapicerskiej, samoprzylepnej do siedziby firmy Master-Sport


Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj 

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

17 09.2015

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na wykonanie detali przy pomocy obróbki laserowej wraz z kosztami materiałowymi i kosztami dostawy do Zamawiającego."

Wiejec informacji tutaj

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

17 09.2015

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na opracowanie form wraz z dokumentacją do wykonania prototypów detali tapicerki z pianek poliuretanowych na obrabiarkach CNC, według specyfikacji 3D."

Wiejec informacji tutaj. 

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

16 09.2015

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na dostawę farby proszkowej do siedziby firmy Master-Sport"

Wiejec informacji tutaj

 

 
Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania

11 09.2015

Unieważnienie postępowania na na wykonanie detali przy pomocy obróbki laserowej wraz z kosztami materiałowymi.

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj 

 

 
Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

11 09.2015

Zapytanie ofertowe na wykonanie detali przy pomocy obróbki laserowej wraz z kosztami materiałowymi i kosztami dostawy do Zamawiającego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj 

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

11 09.2015

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na zbadanie zdolności rejestracyjnej wzorów Przemysłowych występujących w linii 13 maszyn do ćwiczeń siły mięśniowej dla kobiet oraz w oparciu o wynik badania przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji tych wzorów przemysłowych i rejestrację ich w urzędzie Patentowym RP"


Wiejec informacji tutaj

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

10 09.2015

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na dostawę tkaniny obiciowej do siedziby firmy Master-Sport"

Wiejec informacji tutaj. 

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

10 09.2015

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na wykonanie, z powierzonego materiału, 10 form wtryskowych do tworzyw sztucznych na obrabiarkach CNC według specyfikacji 3D oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego."

Wiejec informacji tutaj 

 

 
Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

10 09.2015

Zapytanie ofertowe na dostawę farby proszkowej do siedziby firmy Master-Sport

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj 

 

 
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

10 09.2015

Zapytanie ofertowe na opracowanie form wraz z dokumentacją do wykonania prototypów detali tapicerki z pianek poliuretanowych na obrabiarkach CNC, według specyfikacji 3D.

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj 

 

 
Zapytanie ofertowe - UNIEWAŻNIONE

Zapytanie ofertowe - UNIEWAŻNIONE

09 09.2015

Zapytanie ofertowe na wykonanie detali przy pomocy obróbki laserowej wraz z kosztami materiałowymi.

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj

UNIEWAŻNIONE 
 

 

 
Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

03 09.2015

Zapytanie ofertowe na dostawę tkaniny obiciowej do siedziby firmy Master-Sport

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj


ZAKOŃCZONE
 
 

 

 
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

03 09.2015

Zapytanie ofertowe na zbadanie zdolności rejestracyjnej wzorów Przemysłowych występujących w linii 13 maszyn do ćwiczeń siły mięśniowej dla kobiet oraz w oparciu o wynik badania przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji tych wzorów przemysłowych i rejestrację ich w urzędzie Patentowym RP.

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj 

Załącznik do pobrania - tutaj
 

 

 
Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

03 09.2015

Zapytanie ofertowe na wykonanie, z powierzonego materiału, 10 form wtryskowych do tworzyw sztucznych na obrabiarkach CNC według specyfikacji 3D oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj

ZAKOŃCZONE
 
 

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

20 08.2015

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na opracowanie form wraz z dokumentacją do wykonania prototypów detali tapicerki z pianek poliuretanowych oraz laminatów poliestrowych na obrabiarkach CNC, według załączonej specyfikacji 3D".

Wiejec informacji tutaj

 

 
Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

10 08.2015

Zapytanie ofertowe na opracowanie form wraz z dokumentacją do wykonania prototypów detali tapicerki z pianek poliuretanowych oraz laminatów poliestrowych na obrabiarkach CNC, według załączonej specyfikacji 3D

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj

Modele 3D detali:
załącznik1
załącznik2
załącznik3
załącznik4
załącznik5
załącznik6
 

ZAKOŃCZONE 
 

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

28 07.2015

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na wykonanie pokrywy (forma + detal) na obrabiarce CNC do termoformowania." Wiejec informacji tutaj.   

 

 
Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

22 07.2015

Zapytanie ofertowe na wykonanie pokrywy (forma + detal) na obrabiarce CNC do termoformowania.

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj
 
Model 3D detalu - tutaj


ZAKOŃCZONE 
 

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

13 07.2015

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na dostawę tkaniny obiciowej"

Wiejec informacji tutaj.  
 

 

 
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

01 07.2015

Zapytanie ofertowe na dostawę tkaniny obiciowej.

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj 

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

16 03.2015

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na wykonanie wydruków 3D" . Wiejec informacji tutaj

 

 
Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

11 03.2015

Zapytanie ofertowe na wykonanie wydruków 3D.

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj
 

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

19 12.2014

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na opracowanie strategii wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu oraz opracowanie nazwy i znaku produktu."  Więcej informacji tutaj.  

 

 
Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

08 12.2014

Zapytanie ofertowe na opracowanie strategii wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu oraz opracowanie nazwy i znaku produktu.

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj
 Załącznik nr 1 - tutaj


ZAKOŃCZONE
 

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

23 06.2014

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego "oferta na opracowanie analizy elementów zmiany obciążenia pod względem funkcjonalności" - znajdziesz tutaj 

 

 
Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

11 06.2014

Zapytanie ofertowe na opracowanie analizy elementów zmiany obciążenia pod względem funkcjonalności.

Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj
Załącznik nr 1 - tutaj
Pytania i odpowiedzi - tutaj 

 
ZAKOŃCZONE
 

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego

17 03.2014

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego  "oferta na opracowanie koncepcji instrukcji ćwiczeń i regulacji elementów maszyn siłowych dla kobiet w postaci nagrania filmów instruktażowych wykorzystywanych do programu  interaktywnej komunikacji e-trener" - znajdziesz tutaj 
 

 

 
Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe - ZAKOŃCZONE

06 03.2014

Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji instrukcji ćwiczeń i regulacji elementów maszyn sitowych dla kobiet w postaci nagrania filmów instruktażowych wykorzystywanych do programu interaktywnej komunikacji e-trener. 


Więcej szczegółów znajdą Państwo - tutaj
Załącznik nr 1 - tutaj
 
ZAKOŃCZONE
 

 

 

FILTR / + rozwiń

wróć

Zapytaj nas Drukuj stronę
Strona:
 • RODO
  RODO
  25 05.2018
  25 05.2018
  więcej
 • FIBO 2017
  FIBO 2017
  11 04.2017
  11 04.2017
  więcej
 • Nowe urządzenia cardio
  Nowe urządzenia cardio
  26 06.2014
  26 06.2014
  więcej
 
RODO

RODO

25 05.2018

Drogi Kliencie,

zważywszy, że od dnia 25.05.2018 r. swoje bezpośrednie zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - określane jako „RODO”), Administrator Twoich danych osobowych (MASTER-SPORT z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej) chciałby Cię poinformować na jakich zasadach zbiera oraz przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem tych danych osobowych.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w naszej zaktualizowanej Polityce Prywatności, z którą możesz zapoznać się klikając tutaj.

Pozdrawiamy,
MASTER-SPORT

 

 

 

FIBO 2017

FIBO 2017

11 04.2017

Największe Międzynarodowe Targi branżowe FIBO 2017 dobiegły końca. Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie naszego stosika.  Życzymy wszystkim dalszych sukcesów i rozwoju. Poniżej która fotorelacja 

 

 

Nowe urządzenia cardio

Nowe urządzenia cardio

26 06.2014

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować o poszerzeniu naszej oferty na urządzenia cardio. W skład nowej oferty wchodzą produkty firmy Intenza. Są bieżnie oraz rowerki.
Zapraszamy do zapoznania się ofertą w dziale: PRODUKTY - CARDIO LINE. 

 

 

INTENZA INTENZA INTENZA

FILTR / + rozwiń

wróć

Zapytaj nas Drukuj stronę
Strona:
 • Zakup innowacyjnego systemu mocowania i spawania konstrukcji stalowych
  Zakup innowacyjnego systemu mocowania i spawania konstrukcji stalowych
  12 04.2017
  12 04.2017
  więcej
 • Wzrost konkurencyjności firmy MASTER-SPORT poprzez zarządzanie wzornictwem
  Wzrost konkurencyjności firmy MASTER-SPORT poprzez zarządzanie wzornictwem
  01 02.2017
  01 02.2017
  więcej
 • Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie
  Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie
  30 11.2013
  30 11.2013
  więcej
 • PROJEKT BADAWCZY IWP I MASTERSPORT
  PROJEKT BADAWCZY IWP I MASTERSPORT
  01 02.2013
  01 02.2013
  więcej
 • Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy
  Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy
  31 07.2012
  31 07.2012
  więcej
 
Zakup innowacyjnego systemu mocowania i spawania konstrukcji stalowych

Zakup innowacyjnego systemu mocowania i spawania konstrukcji stalowych

12 04.2017

Zakup innowacyjnego systemu mocowania i spawania konstrukcji stalowych RPSW.02.05.00-26-0198/16

Realizujemy projekt nr:  RPSW.02.05.00-26-0198/16 pod nazwą: „ Zakup innowacyjnego systemu mocowania i spawania konstrukcji stalowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi 2 „Konkurencyjna Gospodarka”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

CEL PROJEKTU

Wdrożenie innowacyjnego systemu spawania konstrukcji stalowych z zastosowaniem stołów spawalniczych.

PLANOWANE EFEKTY

W wyniku realizacji projektu zostanie zwiększona ilość spawanych elementów konstrukcyjnych,  utrzymanie zarówno dokładności i powtarzalności spawanych elementów niemożliwych do uzyskania w standardowej technologii spawania konstrukcji. Wpłynie to na podniesienie jakości oferowanych produktów poprzez swoje innowacyjne rozwiązanie pozwoli na zwiększenie wielkości produkcji, zarówno krajowej jak i zagranicznej.

WARTOŚĆ PROJEKTU

166 050,00 PLN

WYSOKOŚĆ WKŁADU UE

108 000,00 PLN
 

 

 

Wzrost konkurencyjności firmy MASTER-SPORT poprzez zarządzanie wzornictwem

Wzrost konkurencyjności firmy MASTER-SPORT poprzez zarządzanie wzornictwem

01 02.2017

Projekt pn.: Wzrost konkurencyjności firmy MASTER-SPORT poprzez zarządzanie wzornictwem

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności oraz kompetencji kadr zarządzających firmy MASTER-SPORT w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem poprzez analizę potencjału i możliwości wzorniczych firmy.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych w postaci:

1.       Przeprowadzenia audytu wzorniczego u Wnioskodawcy.

2.       Opracowania strategii wzorniczej w postaci raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego.

Realizacja celów szczegółowych na poziomie operacyjnym związana jest z zakupem i realizacją dla firmy MASTER-SPORT usług doradczych zaplanowanych w niniejszym projekcie. W proces definiowania rekomendacji działań wzorniczych będących wynikiem przeprowadzonego audytu zaangażowani zostaną wskazani przedstawiciele firmy MASTER-SPORT, co wpłynie na uzyskanie celu głównego projektu, a tym samym na wzrost potencjału kadrowego przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej w zakresie zarządzania wzornictwem.

Planowane efekty projektu:

-  wzrost kompetencji pracowników firmy w zakresie wzornictwa,

-  poprawa umiejętności zarządzania wzornictwem w firmie,

-  określenie nowych - nie uwzględnianych dotąd przez wnioskodawcę obszarów i możliwości rozwoju firmy w audytowanych obszarach,

-  zaplanowanie konkretnych działań związanych z wykorzystaniem wzornictwa w firmie,

-  wzrost przychodów.

 

Realizacja usług doradczych objętych projektem obejmuje:

1.    Przeprowadzenie audytu wzorniczego firmy MASTER-SPORT polegającego na analizie działalności pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, który obejmować będzie m.in.:

a)      analizę wzorniczą firmy wnioskodawcy w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście wnioskodawcy trendów branżowych,

b)      analizę potrzeb wnioskodawcy w zakresie zarządzania wzornictwem,

c)       analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego wnioskodawcy.

2.    Opracowanie strategii wzorniczej w postaci raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierającego:

a)      ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,

b)      ogólny opis otoczenia wnioskodawcy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych,

c)       określenie kluczowych w kontekście wnioskodawcy trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek wnioskodawcy,

d)      ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa przez wnioskodawcę oraz jego potencjału w tym zakresie,

e)      zdefiniowanie problemów wzorniczych wnioskodawcy, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy,

f)       rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla Wnioskodawcy.

Planowane działania rozwojowe firmy z wykorzystaniem wzornictwa obejmują: wprowadzenie nowych produktów, nowe rynki i kanały dystrybucji, rozwój komunikacji i znakowania produktów. Wsparcie uzyskanie w ramach projektu pozwoli na lepszą, szybszą i efektywniejszą realizację ww. działań rozwojowych.

Całkowita wartość projektu 78 720,00 PLN, w tym wartość dofinansowania: 54 400,00 PLN

 

 

 

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie

30 11.2013

Z przyjemnością informujemy, że zrealizowaliśmy projekt:

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Jęcek Andrzej "MASTER-SPORT"

Wersja pdf:
tutaj. 

 

 

PROJEKT BADAWCZY IWP I MASTERSPORT

PROJEKT BADAWCZY IWP I MASTERSPORT

01 02.2013

Konsorcjum w składzie Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. i firma Master-Sport Andrzeja Jęcka  realizuje projekt w ramach programu „INNOTECH II” w ścieżce programowej IN-TECH pt. „Innowacyjny system urządzeń do treningu siły mięśniowej dla kobiet”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej linii wzorniczej urządzeń do treningu siły dla kobiet w oparciu o wyniki badań biomechanicznych.

Część badawcza projektu obejmuje przeprowadzenie badań biomechanicznych, adaptację danych antropometrycznych do projektowania i opracowanie parametrów funkcjonalnych urządzeń treningowych tak, by były dostosowane do budowy anatomicznej kobiet, umożliwiały efektywny trening i przeciwdziałały urazom narządu ruchu.

Część wzornicza dotyczy zaprojektowania systemu urządzeń z uwzględnieniem aspektów estetycznych, emocjonalnych i komunikacji wizualnej. Autorem koncepcji wzorniczej systemu jest studio projektowe Circle Kamila Kamińska.

Synergia tych działań w odniesieniu do powstającego wysoce innowacyjnego produktu zwiększy jego potencjał rynkowy i konkurencyjność.

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wartość projektu wynosi 2 467 409 zł, kwota dofinansowania wynosi 1 497 374 zł. Projekt jest realizowany w terminie od 1 lutego 2013 r. do 30 października 2015 roku. 
 

 

 

Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy

Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy

31 07.2012

Z przyjemnością informujemy, że zrealizowaliśmy projekt:

Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy "MASTER-SPORT"

Wersja pdf:
tutaj